۰۹۱۰۱۳۶۳۴۶۴ | ۰۹۱۰۵۵۷۳۴۶۴
درباره دکتر

دکتر سیده فاطمه سیدی متخصص و جراح زنان و زایمان و ناباروری و زیبایی

دکتر سیده فاطمه سیدی

متخصص و جراح زنان و زایمان و ناباروری و زیبایی

دارای بورد تخصصی
عضو انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
دارای سه مقاله ثبت شده در pubmed
عضو انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
دارای مدرک مشاوره ژنتیک از سازمان بهزیستی کشور | مدرک رسمی سونوگرافی زنان و مامایی از دانشگاه تهران | مدرک درمان سو مصرف مواد مخدر از دانشگاه علوم پزشکی ایران | مدرک لاپاروسکوپی حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران | مدرک مشاوره ژنتیک از سازمان بهزیستی کشور و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران | مدرک رسمی سونوگرافی زنان و مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران | مدرک درمان سواستفاده مصرف مواد مخدر از دانشگاه علوم پزشکی ایران | مدرک لاپاروسکوپی حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران