زایمان سزارین چیست؟ زایمان سزارین روشی جراحی است که با ایجاد برش بر روی دیواره شکمی و دیواره رحم ، نوازد به دنیا می آید. این روش بعد از زایمان طبیعی متداول ترین روش زایمان است که تقریبا برای به دنیا...

بیشتر بخوانید