علاقه به تعیین جنسیت  فرزندان روز به روز با پیشرفت علم در این زمینه رو به افزایش است. والدین عزیز باید بدانند که راه های تعیین جنسیت IVF، IUI، رژیم های غذایی، انتخاب زمان دقیق نزدیکی، توجه به PH...

بیشتر بخوانید