جوانسازی واژن با لیزر طبق نظر سنجی و بررسی های انجام شده، 56 درصدد از زمان 40 الی 84 ساله خشکی واژن را بعد از رسیدن به سن یائسگی تجربه می کنند. همچنین زنان به دلیل انجام زایمان ،افزایش سن و تاثیر...

بیشتر بخوانید