تبخال تناسلی یک نوع شایع عفونت جنسی است که از طریق ویروس تبخال سیمپلکس (HSV) ایجاد می شود. مرسوم ترین روش انتقال این ویروس تماس جنسی است. بعد از عفونت اولیه ، ویروس می تواند در بدن غیر فعال شده و...

بیشتر بخوانید